Ph.d.

Den 10. februar 2022 vedtok NOKUT i styremøte å akkreditere det nye ph.d programmet "ph.d i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer" på Den norske filmskolen ved Høgskolen i Innlandet.

Ph.d. programmet

Det nye ph.d.-programmet ved Den norske filmskolen er forankret i kunstnerisk praksis og bygger videre på modellen fra bachelor og master-utdanningene. Da kunnskapsdepartementet i 2018 etablerte den helt nye ph.d.-graden i kunstnerisk utviklingsarbeid, beskrev de fokuset på kunstnerisk praksis slik: "Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsarbeidet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer".

Ph.d.-programmet ved filmskolen ble først akkreditert av NOKUT i styremøte den 22. februar 2022 etter en grundig søknadsprosess som ble avsluttet med et to dagers institusjonsbesøk på campus på Lillehammer og i Oslo. Den 15. juni besluttet styret ved HINN formelt å opprette ph.d. programmet ved filmskolen og den 30. juni vedtok Kunnskapsdepartementet formelt å etablere programmet. Nye stipendiatstillinger vil lyses ut til høsten 2022.

Fagfeltet for programmet er «film og beslektede audiovisuelle kunstformer» og det er åpent både for de som arbeider innenfor mer tradisjonelle filmfaglige disipliner og utøvere som utforsker nye teknologier og format. Programmet skal gi rom for arbeid innen filmens spesialiserte fagområder, som regi og dokumentarregi, manus, produsent, foto, klipp, lyd, produksjonsdesign og VFX. Den nærmeste tiden vil disse fagområdene prioriteres, for å balansere flere år med stipendiatutlysninger innen VR og interaktivitet. Filmskolen ønsker kontinuitet og utveksling mellom tradisjonelle og nye medier, slik at de sammen kan bidra til å videreutvikle filmens kunstneriske uttrykksmuligheter.

Utlysningen av ph.d. stillinger vil kunngjøres på våre nettsider, i våre sosiale medier og i filmskolens nyhetsbrev som du kan melde deg på her.

Stipendiatprogrammet (under avvikling)

Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid ble opprettet i 2003 og finansiert fra Kunnskapsdepartementet for å utvikle et kunstfaglig alternativ på linje med de vitenskapelige doktorgradsprogrammene. Filmskolen har vært med i programmet fra starten. I etterkant av at Kunnskapsdepartementet opprettet ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i 2018, har alle de større kunstutdanningsinstitusjonene etablert egne ph.d.-program som dekker alle kunstfelt med - til nå - unntak av film, og stipendiatprogrammet er nå under avvikling. Nåværende stipendiater ved filmskolen vil få tilbud om overføring til ph.d. programmet slik at de kan få en formell ph.d. grad.

Stipendiater ved Den norske filmskolen

For tiden er det ni kandidater i forskjellige stadia i stipendiatprogrammet (som vil bli overført til ph.d. programmet). De er:

Fire kandidater har hittil fullført sine prosjekt gjennom stipendiatprogrammet. De er:

  • Tidligere student ved DNF, manusforfatter Ståle Stein Berg med prosjektet "Skildring og forteljing. Ein grenseoppgang mellom filmens antipoder" (ferdig 2009)
  • Film- og tv-regissør Trygve Allister Diesen med prosjektet "Being the Director - Maintaining your Artistic Vision while Swimming with Sharks" (ferdig 2011)
  • Forfatter og sceneregissør Siri Senje med prosjektet "Å dikte for film - originamanuskriptet som diktverk" (ferdig 2013)
  • Animatør og kunstner Rafal Hanzl med prosjektet "Ways of expression: the impact of VFX technology on modern storytelling in film and interactive media production" (ferdig 2019)