Opptakskrav Foto Opptak BFA 2021

Vi må vurdere din forståelse for visuelle uttrykk, bildekomposisjon, visuell formidling, lysets betydning for bildet, atmosfære og stemning. Både filmeksempler og stillbilder bør si noe om din evne til å fortelle eller formidle historier, stemninger eller inntrykk ved hjelp av film og/eller bilder.

Opptakskrav

 • Skriv en kortfattet selvbiografi, (maks to A4 sider). Det er viktig å få frem hvem du er, hvilke interesser du har, hva du har studert eller jobbet med tidligere som kan være relevant for studiet og hva du kan tenke deg å bruke utdanningen din til.
 • Send inn en film du har fotografert (maks 10 min), eller utdrag av en film. Filmen må leveres som H.264 i 1920x1080.
 • Send 5-10 fotografier du har gjort med et stillkamera. Analoge bilder må scannes. Film og bilder må leveres i standard filformater som kan åpnes på en vanlig PC eller Mac. Bilder kan leveres i JPEG i en ok oppløsning.

Alle tekster skal skrives i Courier eller Courier New 12 pkt. med linjeavstand 1.

Alle vedleggene skal lastes opp i Nettskjema under, som Word- eller pdf-fil (maks 30 MB pr fil).

Hvordan søke?

Husk å ha alle dokumenter klare når du søker.

 1. Gå inn på SøknadsWeb, registrer personalia og følg instruksene for ditt valgte studie. Under «utdanning» laster du opp dokumentasjon som dekker kravet om generell studiekompetanse (GSK) og eventuell annen utdanning. F.eks. vitnemål fra videregående skole, folkehøgskole, fagskole osv. Erfaringsbasert praksis kan veie opp for manglende GSK.
  All dokumentasjon på utdanning salmes i én PDF.
 2. Etter å ha registrert deg på Søknadsweb, må du gå inn på Nettskjema.
  (OBS! Ikke la deg forvirre. Denne siden er laget av Universiversitetet i Oslo, så det er deres logo som dukker opp her).
  Her skal du legge inn alle opptakskravene som er beskrevet ovenfor. Husk at her kan du ikke mellomlagre, og du har fire (4) timer på å fullføre skjema. Dette betyr i praksis at du på forhånd må ha gjort klar dine besvarelser og filer som skal lastes opp her.
 3. Når du er ferdig med Nettskjema, vil du motta en kvittering med lenke til Filmskolens egen filopplastingsbank Filemail. Her skal du laste opp bildefiler. Husk å påføre søknadsnummeret fra Søknadsweb i meldingsfeltet.

Kontroller at din dokumentasjon er fullstendig i forhold til studiets opptakskrav. Du må laste opp din dokumentasjon innen
kl. 23.59, 14. januar 2021.

Dersom du har spørsmål eller problemer vedrørende Søknadsweb, ta kontakt med opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04

Har du spørsmål vedrørende Nettskjema, Filemail eller søknadsprosessen, ta kontakt med filmskolen@inn.no.