Opptak BFA 2021

Opptak for kull 13 Bachelor of Fine Arts åpner 1. november, med søknadsfrist 14. januar 2021.

Følg instruksjon om opptakskrav og søknad for den linjen du søker på. Det er mulig å søke på maks to linjer.

Du kan søke på følgende linjer:

  • Manus
  • Regi
  • Produsent
  • Foto
  • Lyd
  • Klipp
  • Produksjonsdesign
  • Mer informasjon ang. opptak til Dokumentarlinjen og VFX-linjen vil bli gitt på et senere tidspunkt. Det er for tiden ikke mulig å søke på disse linjene.

Etter søknadsfristen vil opptakskomiteene for de enkelte linjene få tilgang til søknadene og vurdere hvem de ønsker å kalle inn til intervju og ytterligere opptaksprøver. Første intervjurunde vil gjennomføres i mars og vi håper å ha valgt ut de seks som får tilbud om plass på hver linje i løpet av mai.
Oppstart av studiet er august 2021.

Opptak BFA 2021 03