Regi fiksjon Master i seriell fortelling

I masterprogrammet ved Den norske filmskolen fokuserer regissøren på serielle fortellinger og videreutvikler sine evner til å styre den kunstneriske konseptualiseringen, ivareta visjonen og kvalitetssikre prosessen fra ide til resultat.

Filmskolens studier bygger på prosjektbasert, kunstnerisk utviklingsarbeid, med en kritisk refleksjon over intensjoner, prosess og resultat. Regissøren vil ha særlig fokus på å undersøke sin personlige fortellerstemme gjennom preproduksjon og testing av sine ideer, samt å utvikle eksempler på sine kunstneriske mål med hensyn til struktur, utrykk og kommunikasjon med publikum.

Regissøren skal kunne formulere egne metoder for utvikling og innovasjon i arbeidet med innhold og formater, samt videreutvikle sin erfaring i personinstruksjon og mise en scene.

Skolen har et mål om at alle skal tilegne seg kunnskap fra andre fagområder. Dette ser vi som viktig for at en kreativ leder skal kunne samspille med manusforfattere, visuelle designere og produsenter, eller andre fagspesialister, i ulike faser av utviklingsarbeidet.

Um 00107