Produsent Master i seriell fortelling

Vi utdanner våre produsenter til å samarbeide med forfattere, regissører og visuelle designere.

I løpet av masterprogrammet arbeider produsentstudentene med analyse, utvikling og kvalitetssikring av serielle fortellinger som i prinsipp skal kunne finansieres og distribueres av kringkastere eller OTT plattformer.

Produsenten skal kunne drive prosjektutvikling i overensstemmelse med både strategiske og kunstneriske samarbeidspartneres forventninger, uten å miste verken potensial eller risiko av syne.

Det er derfor viktig at produsenten styrker sin evne til å organisere og formulere visjon og mål for sine prosjekter, uansett om prosjektene er små eller store, banebrytende eller tradisjonelle.

P1000097