Søknadsprosessen Opptak MFA 2022

Du må søke innen 1. mars via Høgskolen i Innlandets søknadsweb:

>> SØK HER <<

Du kan søke på følgende spesialiseringer: Manus, Fiksjonsregi, Konseptuell dokumentarregi, Produsent og Visuell design.

Les gjennom generelle opptakskrav og opptakskravene for de ulike spesialiseringene.

VIKTIGE DATOER

  • Søknadsfrist: 1. mars 2022
  • Uke 12: Det sendes ut informasjon til søkerne om de kommer videre til intervju.
  • Uke 13: Gjennomføring av intervjuer.
  • Uke 14: Det sendes ut informasjon til søkerne om de kommer videre til opptaksprøver.
  • Uke 16-17: Gjennomføring av opptaksprøver.
  • Det sendes ut svarbrev via søknadsweb og tilbud om opptak innen uke 18.
  • Svarfrist på tilbud om opptak: en uke etter utsendt svarbrev.