Søk stipendiatprogrammet Kunstnerisk utviklingsarbeid

I påvente av etablering av ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid tar Filmskolen fremdeles opp kandidater til Stipendiatprogrammet for kunstnernisk utviklingsarbeid. Kandidater aktive i Stipendiatprogrammet vil bli tilbudt overgang til en ph.d. når denne eventuelt etableres.

Når det er stillinger ledig legges det informasjon ut på vår "ledige stillinger" side.

Informasjon om stipendiatprogrammet og søknadsskjema er lenket til på denne siden.

NB: søknader må leveres på engelsk.