Prosjektprogrammet Kunstnerisk utviklingsarbeid

Prosjektprogrammet er et nasjonalt program for kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) på seniornivå. Programmet har som mål å utvikle både institusjonene hvor KU bedrives og kunstfeltet som helhet.

Det nasjonale Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (tidligere prosjektprogrammet) forvaltes av, og er underlagt Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetssikring i høyere utdanning). Det ble opprettet med finansiering fra Kunnskapsdepartementet og støtter prosjekt med et høyt internasjonalt kunstnerisk nivå. Prosjektene skal bidra til å løfte den institusjonelle, nasjonale og internasjonale debatten om kunstnerisk utviklingsarbeid.

Prosjekt ved Den norske filmskolen

Siden prosjektprogrammet ble opprettet i 2012 har Den norske filmskolen fått tildelt midler til fire prosjekt: