Prosjektprogrammet Kunstnerisk utviklingsarbeid

Prosjektprogrammet er et nasjonalt program for kunstnerisk utviklingsarbeid (KU) på seniornivå. Programmet har som mål å utvikle både institusjonene hvor KU bedrives og kunstfeltet som helhet.

Det nasjonale prosjektprogrammet forvaltes av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, og er lokalisert ved Universitetet i Bergen. Det ble opprettet med finansiering fra Kunnskapsdepartementet og støtter prosjekt med et høyt internasjonalt kunstnerisk nivå. Prosjektene skal bidra til å løfte den institusjonelle, nasjonale og internasjonale debatten om kunstnerisk utviklingsarbeid.

Prosjekt ved Den norske filmskolen

Siden prosjektprogrammet ble opprettet i 2012 har Den norske filmskolen fått tildelt midler til fire prosjekt: