Kunstnerisk utviklingsarbeid

Den norske filmskolen har siden 2003 vært aktiv deltaker i det nasjonale Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Dette programmet  tilbyr et stipendiatprogram, som tilsvarer en doktorgrad og er basert på rene kunstfaglige kriterier i tillegg til et prosjektprogram for kunstnerisk utviklingsprosjekt på institusjonsnivå.