• Søknadsfrist 1. mai 2019
 • Studiestart 19. august 2019
 • Studiested Lillehammer
 • Studielengde 3 år heltid
 • Hovedspråk Norsk (Skandinavisk)
 • Studiepoeng 180 ECTS

Den norske filmskolen har eget lokalt opptak der alle søknader sendes inn elektronisk via Søknadsweb. Søknadsfristen er 1. mai 2019 og studiestart er 19. august 2019.

Studentene ved Den norske filmskolen betaler semesteravgift på kr. 776,- per semester til Høgskolen i Innlandet. Alle kostnader i forbindelse med søknad og intervjuer dekker søkeren selv.

Kravet ved opptak er generell studiekompetanse. Søkere som mangler dette kan søke med relevant realkompetanse.

Den ideelle VFX-portefølje skal vise kompetansen i teknikk og kreativitet, og bør bare inneholde originalt arbeid.

(Siden hovedlærer er engelskspråklig, må innsendt søknad være på engelsk)

Opptakskrav

 • Innleveringen skal vise et utvalg av tema og innflytelser, eksempler er: fotografi, animasjon, grafisk design, bevegelsesgrafikk, skulptur, malerier, 3D-modeller, 3D gjengivelser, kompositter og anatomiske studier. Kortfilmer eller VFX-showreels er også velkomne og kan inneholde rekvisitter, tegn, modeller, animasjoner, digitale effekter eller digitale miljøer.
 • Vi ønsker utfyllende detaljer om dine kreative prosesser. Hvor det er aktuelt, skal innleverte arbeider inkludere tidlige forberedende konsepter, kreative variasjoner i tillegg til de ferdige verkene. Kunstverk basert på referanse må være tydelig angitt og referansen må krediteres og inkluderes i innleveringen. Alle arbeider skal være tydelig merket eller navngitt, angi mediet eller programvaren som brukes, datoutførelsen og eventuell tilleggsinformasjon som er relevant for innsendelsen. - Stykker som ikke er originale verk, eller som er laget under opplæring eller som inneholder andre kunstners arbeid, bør ikke sendes.
 • En biografi (maksimalt to A4 sider) skal ledsage innleveringen. Biografien skal gi detaljer om din faglige historie, prestasjoner og /eller profesjonshistorie, fokus for kunstnerisk interesse, dine forventninger til linjen og skolen og to kontakter for referanse (for eksempel lærere, arbeidsgivere).

Din innsending skal ikke overstige maksimalt 15 forskjellige stykker. 

Hvordan søke?

Husk å ha alle dokumenter klare når du søker.

Gå inn på SøknadsWeb, registrer personalia og følg instruksen for ditt valgte studie.

Du må deretter selv laste opp dokumentasjon som er relevant for din søknad. Du må laste opp dokumentasjon i tre kategorier: 1. Utdanning, 2. Praksis og 3. Andre dokumenter.

 1. Under «utdanning» laster du opp dokumentasjon som dekker kravet om generell studiekompetanse og eventuell annen utdanning. F.eks. vitnemål fra videregående skole, folkehøgskole, fagskole osv. All dokumentasjon på utdanning salmes i én PDF.
 2. Under «praksis» laster du opp dokumentasjon på filmfaglig erfaring og annen kreativ virksomhet. F.eks. arbeidsattester. All dokumentasjon på praksis samles i én PD.
 3. Under «andre dokumenter» laster du opp skriftlig dokumentasjon i henhold til kravene for VFX design. Det er viktig at du ikke «pynter» tekstfiler med bilder osv., da de vil bli for tunge og du vil få problemer med å laste dem opp. Du kan også laste opp annen skriftlig dokumentasjon som du mener har relevans for sin søknad.

Alle skriftlige vedlegg skal lastes opp i Søknadsweb, som pdf-filer (maks 15 MB pr. fil). Mediefilene skal lastes opp i filmskolens egen filopplastingsbank Filemail. Filmer sendes inn i 1920x1080 h264 format. Tradisjonelle kunstverk kan sendes som fotografier, forutsatt at bildene er av høy nok oppløsning, god belysning og beskjæring. 

Husk å påføre søknads-nummeret fra SøknadsWeb i meldingsfeltet

Søk nå!

Kontroller at din dokumentasjon er fullstendig i forhold til studiets opptakskrav. Du må laste opp din dokumentasjon innen kl.23.59 den 1. mai 2019.

Når du har lastet opp all dokumentasjon så fullfører du sekvensen, og du mottar en kvittering på e-post når søknaden er registrert. Der vil også ditt søknadsnummer stå. Det vil da være mulig å gå tilbake og gjøre endringer frem til søknadsfristen.

Dersom du har spørsmål eller problemer med å registrere din søknad, ta kontakt med opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04

Opptak Ny
Vfxopptak
Karim Crop
hovedlærer i VFX design

Karim Sahai

Send mail

«As a students of VFX design you will learn all aspects of visual storytelling, the art and techniques used in crafting compelling visuals and effects for film, and develop communication- and organizational skills.”

Kontakt oss for mer informasjon om neste års opptak.