Opptakskrav Produksjonsdesign Opptak 2019

Produksjonsdesigneren er ansvarlig for prosjektets scenografi og samarbeider tett med regissør, fotograf og VFX design i den kreative utforming og gjennomføring av fortellingens visuelle konsept. Dette skjer gjennom bruk av dekorasjoner i studio og/eller locations, rekvisitter, grafikk, SFX, med mer. Produksjonsdesigneren må inneha en kombinasjon av visuell kreativitet og praktisk gjennomføringevne.

Opptakskrav

  • Skriv en kortfattet selvbiografi (maks to A4 sider). Det er viktig å få frem hvem du er, interesser og hva du kunne tenke deg å bruke utdanningen til.

    Vi trenger å få vite noe om din kunstneriske ambisjon, ditt personlige uttrykk og visuelle fantasi, samt din evne til å jobbe og tenke tredimensjonalt.
  • Send inn dokumentasjon som viser et utvalg av relevante arbeider (maks 10 dokumenter pdf/jpeg/mp4). Eks: tegninger og skisser (frihånd og/eller mere teknisk orienterte), foto av skalamodeller, skulptur og malerier, samt film (hvor det tydelig går frem hva du har gjort). 

Hvordan søke?

Husk å ha alle dokumenter klare når du søker.

Gå inn på SøknadsWeb, registrer personalia og følg instruksen for ditt valgte studie.

Søk nå!

Du må deretter selv laste opp dokumentasjon som er relevant for din søknad. Du må laste opp dokumentasjon i tre kategorier: 1. Utdanning, 2. Praksis og 3. Andre dokumenter.

  1. Under «utdanning» laster du opp dokumentasjon som dekker kravet om generell studiekompetanse og eventuell annen utdanning. F.eks. vitnemål fra videregående skole, folkehøgskole, fagskole osv. All dokumentasjon på utdanning salmes i én PDF.
  2. Under «praksis» laster du opp dokumentasjon på filmfaglig erfaring og annen kreativ virksomhet. F.eks. arbeidsattester. All dokumentasjon på praksis samles i én PD.
  3. Under «andre dokumenter» laster du opp skriftlig dokumentasjon i henhold til kravene for produksjonsdesign. Det er viktig at du ikke «pynter» tekstfiler med bilder osv., da de vil bli for tunge og du vil få problemer med å laste dem opp. Du kan også laste opp annen skriftlig dokumentasjon som du mener har relevans for sin søknad.

Alle skriftlige vedlegg skal lastes opp i Søknadsweb, som Word eller pdf (maks 15 MB pr. fil). Mediefilene skal lastes opp i Den norske filmskolen sin egen filopplastingsbank Filemail. Husk å påføre søknads-nummeret fra SøknadsWeb i meldingsfeltet.

FileMail

Kontroller at din dokumentasjon er fullstendig i forhold til studiets opptakskrav. Du må laste opp din dokumentasjon innen kl.23.59 28. februar 2019.

Når du har lastet opp all dokumentasjon så fullfører du sekvensen, og du mottar en kvittering på e-post når søknaden er registrert. Der vil også ditt søknadsnummer stå. Det vil da være mulig å gå tilbake og gjøre endringer frem til søknadsfristen.

Dersom du har spørsmål eller problemer med å registrere din søknad, ta kontakt med opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04

Siri Langdalen

"Produksjonsdesigneren er med på å skape filmens visuelle univers i tett samarbeid med regissør, fotograf og digital visuell design. Studentene i produksjonsdesign lærer å utforme visuelle konsepter som forsterker og underbygger filmens fortelling. Utdanningen tilfører studentene innsikt i kunst-, arkitektur- og designhistorie, filmhistorie, filmteori og fortellerteknikk."

Siri Langdalen, hovedlærer produksjonsdesign