Opptakskrav Lyd Opptak 2019

På en produksjon har lydmesteren ansvar for alle dialog- og lydopptak, mens de i etterarbeidet skaper lydbildet som forsterker og underbygger filmens uttrykk. Lyd gir oss en vesentlig del av opplevelsen vi får fra audiovisuelle medier, og det er lydmesterens jobb å sørge for at regissørens hensikt kommer frem også i denne opplevelse.

Opptakskrav

  • Skriv en kortfattet selvbiografi (maks to A4 sider). Det er viktig å få frem hvem du er, interesser og hvorfor du vil arbeide med lyd.

  • Skriv en tekst der du beskriver dine følelser og tanker med utgangspunkt i en film eller et TV-program som har gjort inntrykk på deg, og hvorfor du tror dette har virket slik på deg.

  • Legg ved to eksempler på noe du gjort (max. 5 min pr. eksempel). Det kan være lyd/musikk til bilde, musikk, lydcollage o.l. Forklar hvordan du har bidratt, maks 100 ord per eksempel. Må leveres i standard filformater som kan åpnes på en vanlig PC eller Mac: wav, QT/h264

Hvordan søke?

Husk å ha alle dokumenter klare når du søker.

Gå inn på SøknadsWeb, registrer personalia og følg instruksene for ditt valgte studie.

Søk nå!

Du må deretter selv laste opp dokumentasjon som er relevant for din søknad. Du må laste opp dokumentasjon i tre kategorier: 1. Utdanning, 2. Praksis og 3. Andre dokumenter.

  1. Under «utdanning» laster du opp dokumentasjon som dekker kravet om generell studiekompetanse og eventuell annen utdanning. F.eks. vitnemål fra videregående skole, folkehøgskole, fagskole osv. All dokumentasjon på utdanning salmes i én PDF.

  2. Under «praksis» laster du opp dokumentasjon på filmfaglig erfaring og annen kreativ virksomhet. F.eks. arbeidsattester. All dokumentasjon på praksis samles i én PD.

  3. Under «andre dokumenter» laster du opp skriftlig dokumentasjon i henhold til kravene for lydlinjen. Det er viktig at du ikke «pynter» tekstfiler med bilder osv., da de vil bli for tunge og du vil få problemer med å laste dem opp. Du kan også laste opp annen skriftlig dokumentasjon som du mener har relevans for sin søknad.

Alle skriftlige vedlegg skal lastes opp i Søknadsweb, som word eller pdf (maks 15 MB pr. fil). Mediefilene skal lastes opp i Den norske filmskolen sin egen filopplastingsbank Filemail. Husk å påføre søknads-nummeret fra SøknadsWeb i meldingsfeltet.

FileMail

Kontroller at din dokumentasjon er fullstendig i forhold til studiets opptakskrav. Du må laste opp din dokumentasjon innen kl.23.59 28. februar 2019.

Når du har lastet opp all dokumentasjon så fullfører du sekvensen, og du mottar en kvittering på e-post når søknaden er registrert. Der vil også ditt søknadsnummer stå. Det vil da være mulig å gå tilbake og gjøre endringer frem til søknadsfristen.

Dersom du har spørsmål eller problemer med å registrere din søknad, ta kontakt med opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04

Carl Svensson

"Studentene etter endt utdanning skal være yrkesmessig forberedt og inneha den best mulige kompetanse for å kunne arbeide med lyd i en profesjonell, audiovisuell sammenheng- i film/TV, i produksjonshus eller som frilans lydmestere."

Carl Svensson, hovedlærer lyd