Studieplan visual effects (VFX) design Bachelor i film — studieplan

Bachelorstudiet i Visual effects (VFX) design er et 3-årig kunstfaglig studium ved Den norske filmskolen på Lillehammer. VFX design studiet gjenskaper en profesjonell tilnærming til filmproduksjon og gir studentene en unik mulighet til å tre in i rollen som fagsjef for effektarbeidet. VFX design-studiet er en integrert del av Filmskolens bachelor og samarbeider tett med de andre fagfunskjonene.

Den norske filmskolens VFX design studium skal utvikle studenter som er kreative utøvere som behersker både kunstneriske og teknologiske sider av filmproduksjon, samt er kreative samarbeidspartnere til de andre fagfunksjonene i den kunstneriske prosessen. I løpet av det 3-årige studiet deltar studentene i kurs, workshops og øvelser som bygger opp de strategiske, kunstneriske, tekniske, samarbeidsmessige og entreprenørielle ferdighetene som er grunnleggende for filmproduksjon.

Visual effects design studentene vil arbeide både som VFX artist og som VFX supervisor, og skal utvikle sin kunstneriske uttrykskompetanse mens de bruker en rekke teknikker som storyboarding og concept art og både 2D og 3D digitale verktøy.

Studentene bygger på erfaringer innenfor VFX som tilegnes i øvelser og workshops, og vil utvikle en bred forståelse for tradisjonelle og digitale teknikker for billedmanipulasjon. De vil forstå avansert teknisk terminologi og konsepter innenfor animasjon, computer graphics, compositing og colour grading. Under innspilling kan VFX-studentene ha ansvar for modeller og miniatyrer, spesial effects sminke, pyroteknikk, og 2nd unit innspilling av elementer til bruk i etterarbeide. I etterarbeidet jobber Visual effects design studentene tett med andre fagfunksjoner for å løfte filmens fortellerunivers og forløse regissørens visjon.

I løpet av studiet vil VFX design studentene lære og anvende konsepttegning, VFX-previsualisering, VFX-budsjettering og regnskapsføring, VFX-supervising og helhetlig VFX gjennomføring, alle med henblikk å løfte den visuelle fortellingen. Gjennom samarbeide med regi, produsent, foto, produksjonsdesign og klipp, samt møte med erfarne yrkesutøvere som gjestelærere og veiledere vil studentene oppleve de er i et intensivt miljø hvor de kan utvikle sine evner til å bidra med kreative og hensiktsmessige løsninger som løfter den audiovisuelle fortellingen.

Gjennom studiet deltar alle studenter i en rekke obligatoriske fellesproduksjoner hvor de får testet og utviklet sin kreativitet, håndverksmessige ferdigheter og samarbeidsevner. VFX design deltar i de fleste av disse øvelsene, og inngår i tett samarbeid i triangel 2 med regi, foto og produksjonsdesign samt triangel 3 med klipp for å finne de beste løsningene for å realisere prosjektets og regissørens kunstneriske intensjon. Samarbeid med produsent står også sentralt.

VFX design-linjens emner

 1. Å bygge en verden (30 studiepoeng)
 2. Effekter som fortellerelementer (15 studiepoeng)
 3. Analoge og digitale verktøy (30 studiepoeng)
 4. Planlegging og økonomi (15 studiepoeng)

Alle emner introduseres i løpet av det første året. De følgende år skjer en progresjon gjennom å øke dybden, kompleksiteten og i bredden i innholdet.

Å bygge en verden

Hva skal til for å skape noe som ikke eksisterer, som beriker filmens visuelle verden og kunstneriske uttrykk og gjør fortellingen bedre? En visual effects designer må ha kunnskap om kunst, fotografi, cinematurgi, fargeteori, arkitektur og stil, materialer og tekstur.

For å kunne dekke alle disse områdene må VFX designeren først og fremst kunne kunne hente frem nyttig informasjon som vil bidra til å skape et mer effektfullt og troverdig visuelt uttrykk for akkurat denne filmen for denne regissøren.

Effekter og fortellerelementer

Set extensions eller bygg? Location eller studio? Motion capture eller effektsminke? CGI eller praktiske effekter? Greenscreen eller stunt? Valgene er mange, og gjennom demonstrasjoner og workshops vil en VFX designer få økt forståelse for hvilke konsekvenser valgene har, og hvilke kan gi filmen det sterkeste uttrykket. Herunder er faller også samarbeide med fotograf og produksjonsdesigner både i planlegging/forarbeide og gjennomføring under produksjon. I tillegg skal VFX designeren få innføring i Virtual Reality som et verktøy for historiefortelling.

Analoge og digitale verktøy

For å kunne treffe kreative valg må visual effects designeren ha en praktisk erfaring for hvordan de forskjellige verktøy fungerer, både for seg selv og i kombinasjon med andre fagfunksjoner. Kurs knyttet til dette emnet inkluderer programvareopplæring i animasjon, modellbygging, lyssetting, compositing, miniatyrbygging, praktiske effekter, med mer.

Planlegging og økonomi

Effekter av alle slag er både kostbare og tidskrevende, og VFX designeren vil ofte få overført et betydelig økonomisk og planleggingsansvar fra Produsenten. Kurs knyttet til dette emnet vil gi VFX designeren forståelse for budsjettering, regnskap og innhenting av anbud i tillegg til evne og verktøy til å planlegge og gjennomføre kompliserte logistiske utfordringer.

Læringsutbyttebeskrivelse

Studentene forventes å oppnå følgende læringsutbytte:

1.     Å bygge en verden

Kunnskap

 • Har et gjennomgående overblikk over forskjellige visuelle utrykk og teknikker for å gjenskape dem for filmmediet

Ferdigheter

 • Kan anvende varierte visuelle utrykk i eget arbeide med den audiovisuelle verden

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

 • Kan skape visuelle utrykk som forsterker filmfortellingen

2.     Effekter og fortellerelementer

Kunnskap

 • Har god kunnskap om tradisjonelle og nye teknikker, og forståelse for deres bruksområder i moderne audiovisuell produksjon

Ferdigheter

 • Kan anvende forskjellige teknikker på et godt profesjonelt nivå

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

 • Har evnene til å velge mellom effekter og elementer for å finne de rette for å forløse den kunstneriske intensjon

3.     Analoge og digitale verktøy

Kunnskap

 • Har bred kunnskap om bruk, kostnad og planlegging av forskjellige analoge og digitale teknikker

Ferdigheter

 • Kan gjennomføre en rekke analoge og digitale teknikker på høyt nivå og kan kommunisere med 3. parts leverandører

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

 • Kan velge mellom og gjennomføre bruk av forskjellige verktøy i eget kunstnerisk virke for skape det beste visuelle resultatet for den aktuelle filmfortellingen

4.     Planlegging og økonomi

Kunnskap

 • Har omfattende kunnskap om kostnader og planlegging av visuelt arbeide

Ferdigheter

 • Kan budsjettere og planlegge gjennomføring av visuelt arbeide på et filmprosjekt; være en god kreativ samarbeidspartner for regi, foto, produksjonsdesigner og produsent

Kunstnerisk uttrykkskompetanse

 • Kan skape innovative kreative visuelle uttrykk innenfor prosjektets økonomiske og logistiske begrensninger