Bachelor i film og TV

Den norske filmskolens kunstfaglige bachelorstudier tilbyr en intensiv 3-årig utdanning innenfor film og fjernsyn, med fokus på å utvikle den enkelte filmskapers kunstneriske egenart og samarbeidsevner.

Bachelorstudiet består av en 3-årig kunstfaglig utdannelse av i alt 180 studiepoeng hvor all undervisning er obligatorisk. Opptak er basert på innlevert søknad og en omfattende opptaks- og intervjurunde spesialtilpasset hver enkelt linje og fagfunksjon. Bachelorprogrammet består av 9 fagområder, heretter kalt linjer:

Manus, regi, produksjon, foto, scenografi, digital visuell design, klipp, lyd, kreativ dokumentarregi.    


Målsetting

Filmskolens mål er å utdanne kvalifiserte yrkesutøvere for film, fjernsyn og beslektede medier som kan ivareta og videreføre de kunstneriske og håndverksmessige fagtradisjonene.  Vi legger stor vekt på utviklingen av den enkelte students kunstneriske uttrykksform og personlige refleksjon innenfor eget fagområde.


Studiets struktur

Studiet ved DNF er delt i to; en felles del og en linjespesifikk del hvor begge er verdt 90 studiepoeng hver. I første semester er hovedfokuset på fellesdelen, mens linjespesifikk undervisning vil være økende i de påfølgende semestrene. Samtidig er felles produksjonsøvelser en sentral del av utdanningen, og disse vokser i omfang og kompleksitet etter hvert som studentenes ferdigheter og kompetanse utvikles.

Studiet er erfaringsbasert og semestrene er bygget opp på en måte som skal gi hver enkelt student en god progresjon og fagforståelse, samt lære seg å være en kreativ samarbeidspartner i et filmteam.  

 

Neste opptak til kunstfaglig bachelor i film og TV er i 2021 med søknadsfrist tidlig januar 2021