Økonomiske forhold ved studentproduksjoner Studentretningslinjer

Økonomiske forhold ved studentproduksjoner/øvelser

1. Budsjett/regnskap