Juridiske forhold ved studentproduksjoner Studentretningslinjer

Juridiske avtaler og rettigheter i forbindelse med øvelser og produksjoner

1. Rettigheter til bilde- og lydmateriale