For å legge til rette for vår form for læring i fellesskap, er alle Filmskolens lærere samt tekniske- og administrative ansatte tett knyttet til studentenes daglige liv og utvikling på skolen. Retningslinjene er laget for å lette kommunikasjonen og unngå misforståelser mellom den enkelte student og skolen. Les retningslinjene med vedlegg nøye, og sørg for å følge dem i alle forhold. Det letter arbeidet for deg selv, vår administrasjon og du får refundert eventuelle økonomiske utlegg raskere.

Brudd på retningslinjene kan i ytterste fall medføre tap av studierett ved Den norske filmskolen.

1. Fravær

Hovedregelen er at all undervisning, og annen timeplanlagt aktivitet ved Den norske filmskolen er obligatorisk. Tilstedeværelse er en forutsetning for å gjennomføre utdanningen.

I tilfelle sykdom:

  • Send melding til din hovedlærer/koordinator og til undervisningsleder, enten på sms eller e-post før undervisningen starter. Hvis du blir syk under produksjon må du også sende melding til produsenten din.
  • Dersom du blir borte tre dager eller mer må du ha en sykemelding fra lege.

Å komme for sent til undervisning, øvelser ol., enten de er planlagt av Filmskolen eller medstudenter, er et signal på manglende respekt. I vår bransje er det også kostbart, da et helt filmteam kan bli forsinket hvis en person kommer sent. Dersom man allikevel blir sen en enkelt gang skal melding sendes til alle berørte, uansett årsak. Forsinkelser pga. problemer med f.eks. offentlig transport er ikke en akseptabel unnskyldning. Bedre planlegging kan hindre slike problemer oppstår. Det gis aldri fritak fra skolen i forbindelse med eksternt arbeid, selv tilsynelatende relevant filmarbeid.

I tilfelle av behov for lenger fravær, alvorlig sykdom, familiekriser, begravelser, osv., ber vi at dere informerer så tidlig som mulig og holder en åpen dialog med skolen. Generelt sett i slike unntakstilfeller: snakk med oss så tidlig som mulig.

2. Økonomi

For å kunne studere på Den norske filmskolen må du ha betalt semesteravgift til Høgskolen i Innlandet. Det er den enkelte students ansvar å sørge for at dette blir gjort i begynnelsen av hvert semester.

2.1. Generelt

Studentene skal alltid innhente forhåndsgodkjenning fra ansvarlig lærer eller undervisningsleder før de kan påføre Filmskolen utgifter. Studentretningslinjer

Alle studenter må regne med å måtte legge ut for en del utgifter selv, både knyttet til undervisning, studentproduksjoner og øvelser ved Filmskolen. Studenter får ved behov opplæring i hvordan Høgskolens økonomiske system fungerer.

2.1.1. Reiseforsikring

Vi anbefaler alle studenter å tegne privat helårs reiseforsikring. Filmskolen sender studenter til utlandet i forskjellige forbindelser, og studenter uten reiseforsikring kan bli nektet å delta på turen. Studenter må på slike turer dokumentere at de har reiseforsikring.

2.1.2. Mat/drikke

Filmskolens studenter får ikke refundert utgifter til egen mat/drikke, og får heller ikke kostgodtgjørelse, verken ved studentproduksjoner-/øvelser eller i andre sammenhenger.

2.1.3. Bruk av privat telefon

Det er kun i forbindelse med studentproduksjoner/-øvelser at Filmskolens studenter kan få refundert telefonutgifter, og da kun med produsentens godkjenning.

2.2 Retningslinjer for studentreiser og - overnatting

2.2.1 Generelt

Alle studentreiser (med og uten overnatting), som skal betales av Filmskolen, må være godkjent av ansvarlig lærer. Studentene får kun dekket reiseutgifter og (noen ganger)

overnatting. Reiser og evt. overnatting for studenter, skal bestilles av studentene selv. Ved

gruppereiser avklares det med ansvarlig lærer hvilken student som skal bestille. Dere skal bruke de billigste alternativene såfremt det er mulig. Unntak fra dette må

godkjennes av ansvarlig lærer. Administrasjonen kan bistå ved gruppereiser. Ved studentproduksjonene der produsentstudent/ansvarlig student har fått godkjent et budsjett, gjelder egne prosedyrer. Der erstatter produsentstudent/ansvarlig student som hovedregel ansvarlig lærer.

2.2.2 Overnatting

Hvis privat (og gratis) overnatting ikke er mulig eller hensiktsmessig, skal studentene kun velge overnattinger på vandrerhjem/pensjonater.

I Oslo benytter Filmskolen ofte Cochs pensjonat til overnatting for våre studenter. De tilbyr rimelige rom, gjerne med muligheter for flere studenter pr. rom. Hvis to eller flere av samme kjønn reiser/overnatter samtidig, skal dobbelt-/trippelrom med separate senger velges (såfremt dette faller billigere ut enn enkeltrom). I rene unntakstilfeller kan studentene bo på hotell. Hvis en/flere student(er) må overnatte på hotell, skal dette være godkjent av ansvarlig lærer på forhånd. Før bestilling skal dere kontakte administrasjonen for å få vite hva som er akseptabelt prisnivå til enhver tid.

2.2.3 Togreiser

Studenter får 25% rabatt på alle VYs togreiser. Gyldig studentkort må medbringes på toget. VY opererer også med minipris-billetter ved bestilling via vy-appen i god tid før reisedagen. Dette kan være rimeligere enn studentrabatt, og skal da benyttes hvis mulig. Dersom reisen skal dekkes av Filmskolen, og studenten ikke kan legge ut for billetten selv kan togbilletter bestilles via Administrasjonen. Fordi slik bestilling bl.a. gir ekstra gebyrer, skal dette alternativet kun benyttes i spesielle tilfeller.

2.2.5 Bruk av egen bil

Hvis studentene selv velger å bruke bil på studentreiser som skal betales av Filmskolen, vil Filmskolen kun refundere det som tilsvarende reise ville ha kostet å ta tog/offentlig

kommunikasjon. Tar føreren med seg flere studenter i bilen, og på den måten sparer Filmskolen for reiseutgifter, vil vedkommende motta et passasjertillegg som normalt er 45 øre pr. kilometer pr. passasjer.