Fakultetsrådet er primært et rådgivende organ som behandler saker knyttet til fakultetets strategi og faglige virksomhet.

Rådene skal ha et særlig fokus på å styrke fakultets samarbeid med samfunns-, arbeids-, og næringsliv. Rådet for Dnf vil i tillegg ha beslutningsmyndighet hva angår saker som gjelder overordnet strategi mht innhold av curriculum og faglige satsingsområder, og prioritering av bruk av midler til henholdsvis drift, bachelor- og masterprogrammet og drift av fakultetes ph.dprogram/stipendiatvirksomhet.

Leder og dekanKarin Julsrud

Rådsmedlem FilmforbudetInge-Lise Langfeldt
Personlig varaJanic Flehner Heen

Rådsmedlem Norske filmregissørerEirik Svensson
Personlig varaEmilie Blichfeldt

Rådsmedlem Produsentforeningen VirkeFrederick Howard
Personlig varaSilje Hopland Eik

Rådsmedlem DramatikerforbundetVegard Steiro Amundsen
Personlig varaMonica Boracco

Ansattrepresentant fagAre Syvertsen
Ansattrepresentant fagLotte Mik-Meyer
Ansattrepresentant stipendiatBendik Stang
Ansattrepresentant TATore Maritvold
Ansattrepresentant TACharlotte Midtbø
1. vararepresentantJon Pighaug
2. vararepresentantSophie Hesselberg
3. vararepresentantSindre Sæbø

Studentrepresentant BFAJonas Bruun
vararepresentantLouise Beyer

Studentrepresentant MFAIda Theresa Myklebost
vararepresentantKatinka Marie Hustad

Referent og administrasjonssjefJanicke L. Vibe