Opptakskrav Klipp Opptak BFA 2021

Klipperen er den som setter alle bildeelementene sammen for å skape verkets helhet. Klipperen skal finne det rette materialet og sette det sammen på en slik måte at det holder publikums oppmerksomhet og forteller den historien regissøren ønsker å få frem.

Opptakskrav

 • Skriv en kortfattet selvbiografi (maks to A4 sider). Det er viktig å få frem hvem du er, interesser, hvorfor du vil arbeide med klipp, og hva du kunne tenke deg å bruke utdanningen din til.
 • Skriv en kort beskrivelse av et film- eller TV-prosjekt du har deltatt i, enten som profesjonell eller amatør, med særlig vekt på dine oppgaver og bidrag i produksjonen (maks en A4 side).
 • Velg en film/utdrag av en film på max 5 min. som du selv har klippet. (Lengre filmer vil ikke bli vurdert). Format SKAL være: H264 i 1920 x 1080. Skriv så en kort begrunnelse for hvorfor du velger denne filmen og hvilket klippeverktøy du har brukt. (Maks en halv A4 side).

Alle tekster skal skrives i Courier eller Courier New 12 pkt. med linjeavstand 1.

Alle vedleggene skal lastes opp i Nettskjema under, som Word- eller pdf-fil (maks 30 MB pr fil).

Alle med skandinavisk språk kan søke, og de kan skrive søknaden på eget morsmål.
Det er også mulig å skrive søknad på engelsk, forutsatt at søkeren innfrir visse språkkrav.

  Hvordan søke?

  Husk å ha alle dokumenter klare når du søker.

  1. Gå inn på SøknadsWeb, registrer personalia og følg instruksene for ditt valgte studie. Under «utdanning» laster du opp dokumentasjon som dekker kravet om generell studiekompetanse (GSK) og eventuell annen utdanning. F.eks. vitnemål fra videregående skole, folkehøgskole, fagskole osv. Erfaringsbasert praksis kan veie opp for manglende GSK.
   All dokumentasjon på utdanning salmes i én PDF.
  2. Etter å ha registrert deg på Søknadsweb, må du gå inn på Nettskjema. (OBS! Ikke la deg forvirre. Denne siden er laget av Universiversitetet i Oslo, så det er deres logo som dukker opp her). Her skal du legge inn alle opptakskravene som er beskrevet ovenfor. Husk at her kan du ikke mellomlagre, og du har fire (4) timer på å fullføre skjema. Dette betyr i praksis at du på forhånd må ha gjort klar dine besvarelser og filer som skal lastes opp her.
  3. Film skal lastes opp på Vimeo, lenke legges ved i begrunnelsen for valg av film. Husk å skriv inn passord om du beskytter filmen.

  Kontroller at din dokumentasjon er fullstendig i forhold til studiets opptakskrav. Du må laste opp din dokumentasjon innen kl. 23.59, 14. januar 2021.

  Dersom du har spørsmål eller problemer vedrørende Søknadsweb, ta kontakt med opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04

  Har du spørsmål vedrørende Nettskjema, Filemail eller søknadsprosessen, ta kontakt med filmskolen@inn.no.