Opptakskrav Regi Opptak BFA 2023

Regissøren har det overordnete kunstneriske ansvar for en film, og skal gjennomføre filmens uttrykk gjennom tolkning av manuskriptet, bildeutforming, iscenesettelse og etterarbeide. En regissør må kunne samordne og lede de kreative kreftene i en stab, samt ha kunnskaper om finansielle og praktiske produksjonsforutsetninger.

2. Formell bakgrunn og CV

En detaljert beskrivelse av tidligere utdanning/studier.

Oppdatert CV som omfatter beskrivelse av søkers arbeidsoppgaver og ansvarsområder i profesjonelt arbeid i film, TV eller annen tilsvarende medievirksomhet.

Opptakskrav

 • Skriv en kortfattet selvbiografi (maks to A4-sider). Det er viktig å få fram hvem du er, hva du interesserer deg for, hvorfor vil du bli filmregissør?
 • Skriv en historie med utgangspunkt i virkeligheten som du mener kunne danne grunnlag for en film på 25 - 30 minutter (Max 1 side + 1 side Regikonsept)
 • Skriv tre korte idèopplegg til historier som du mener kunne danne basis for en filmfortelling, i alt én A4-side. Skriv en setning med premiss for hver idé.
 • Velg ut en film du har regissert, max 10 min (lengre filmer vil ikke bli vurdert). Det kan også være utdrag av en film (format SKAL være: H.264 i 1920 x 1080). Skriv så en kort begrunnelse for hvorfor du velger denne filmen. Hva ønsker du å fortelle med filmen? I hvilken grad mener du at du har oppnådd denne hensikten? Hvilke virkemidler har du benyttet? (Maks en A4-side).

Alle tekster skal skrives i Courier eller Courier New 12 pkt. med linjeavstand 1.

Alle vedleggene skal lastes opp i Nettskjema under, som Word- eller pdf-fil (maks 30 MB pr fil).

Alle med skandinavisk språk kan søke, og de kan skrive søknaden på eget morsmål.
Det er også mulig å skrive søknad på engelsk, forutsatt at søkeren innfrir visse språkkrav.

Hvordan søke?

Husk å ha alle dokumenter klare når du søker.

 1. Gå inn på SøknadsWeb, registrer personalia og følg instruksene for ditt valgte studie. Under «utdanning» laster du opp dokumentasjon som dekker kravet om generell studiekompetanse (GSK) og eventuell annen utdanning. F.eks. vitnemål fra videregående skole, folkehøgskole, fagskole osv. Erfaringsbasert praksis kan veie opp for manglende GSK.
  All dokumentasjon på utdanning salmes i én PDF.
 2. Etter å ha registrert deg på Søknadsweb, må du gå inn på Nettskjema. (OBS! Ikke la deg forvirre. Denne siden er laget av Universiversitetet i Oslo, så det er deres logo som dukker opp her). Her skal du legge inn alle opptakskravene som er beskrevet ovenfor. Husk at her kan du ikke mellomlagre, og du har fire (4) timer på å fullføre skjema. Dette betyr i praksis at du på forhånd må ha gjort klar dine besvarelser og filer som skal lastes opp her.
  Før du legger inn vedlegg med opptakskrav blir du bedt om å legge inn informasjon om utdanning og erfaring og kreativ virksomhet og produksjoner. Her skal du kun liste opp hva du har gjort.
 3. Film skal lastes opp på Vimeo, lenke legges ved i begrunnelsen for valg av film. Husk å skriv inn passord om du beskytter filmen.


  Kontroller at din dokumentasjon er fullstendig i forhold til studiets opptakskrav. Du må laste opp din dokumentasjon innen kl. 23.59, 14. januar 2021.

  Dersom du har spørsmål eller problemer vedrørende Søknadsweb, ta kontakt med opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04

  Har du spørsmål vedrørende Nettskjema, Filemail eller søknadsprosessen, ta kontakt med filmskolen@inn.no.

  Stefan Faldbakken Crop
  Stefan Faldbakken Quote