Opptakskrav Produsent Opptak BFA 2023

Produsenten har det overordnede organisatoriske og økonomiske ansvaret for en produksjon. Produsenten må delta aktivt i utvikling og kreativ utforming av prosjektet, sørge for at det kreative samarbeidet fungerer optimalt, og skal følge prosjektet helt frem til visning og distribusjon.

Opptakskrav produsent

Velkommen som søker til Den norske filmskolens produsentlinje!

2. Formell bakgrunn og CV

En detaljert beskrivelse av tidligere utdanning/studier.

Oppdatert CV som omfatter beskrivelse av søkers arbeidsoppgaver og ansvarsområder i profesjonelt arbeid i film, TV eller annen tilsvarende medievirksomhet.

 • Skriv en kortfattet selvbiografi. Det er viktig å få frem hvem du er, interesser, og hva du kunne tenke deg å bruke utdanningen din til. Maks to A4-sider.
 • Skriv et forslag til en spillefilm eller TV-/dramaproduksjon basert på en original idé. - Begrunn valget ditt. - Evaluer den dramatiske styrken samt ditt eget kreative bidrag. - Kom også med forslag til manusforfatter, regissør og produsent samt flere hovedfagfelter om du vil, samt rollebesetning, innspillingsmiljøer og annet som du mener er viktig ut fra et produksjonsteknisk synspunkt. Begrunn forslagene i maks 1½ A4-side.
 • Beskriv tre filmer og/eller TV-serier, men minst en spillefilm, som har gjort spesielt inntrykk på deg og gi en begrunnelse for dette. Maks én A4-side.
 • Hvilke muligheter og utfordringer ser du ved grønn filmproduksjon? Skriv maks én A4-side.
 • Har du noen forslag til alternative måter å produsere og lansere film på? Skriv maks én A4-side.

Aller tekster skal skrives i Courier eller Courier New 12 pkt. med linjeavstand 1.

Alle vedleggene skal lastes opp i Nettskjema under, som Word- eller pdf-fil (maks 30 MB pr. fil).

Alle med skandinavisk språk kan søke, og de kan skrive søknaden på eget morsmål.
Det er også mulig å skrive søknad på engelsk, forutsatt at søkeren innfrir visse språkkrav.

Alle vedleggene skal lastes opp i Nettskjema (se under), som Word- eller pdf-fil (maks 30 MB pr. fil).

Alle med skandinavisk språk kan søke, og de kan skrive søknaden på eget morsmål.
Det er også mulig å skrive søknad på engelsk, forutsatt at søkeren innfrir visse språkkrav.

Hvordan søke?

Husk å ha alle dokumenter klare når du søker.

 1. Gå inn på SøknadsWeb, registrer personalia og følg instruksene for ditt valgte studie. Under «utdanning» laster du opp dokumentasjon som dekker kravet om generell studiekompetanse (GSK) og eventuell annen utdanning. F.eks. vitnemål fra videregående skole, folkehøgskole, fagskole osv. Erfaringsbasert praksis kan veie opp for manglende GSK.
  All dokumentasjon på utdanning salmes i én PDF.
 2. Etter å ha registrert deg på Søknadsweb, må du gå inn på Nettskjema.
  (OBS! Ikke la deg forvirre. Denne siden er laget av Universiversitetet i Oslo, så det er deres logo som dukker opp her).
  Her skal du legge inn alle opptakskravene som er beskrevet ovenfor. Husk at her kan du ikke mellomlagre, og du har fire (4) timer på å fullføre skjema. Dette betyr i praksis at du på forhånd må ha gjort klar dine besvarelser og filer som skal lastes opp her.

Kontroller at din dokumentasjon er fullstendig i forhold til studiets opptakskrav. Du må laste opp din dokumentasjon innen
kl. 23.59, 14. januar 2021.

Dersom du har spørsmål eller problemer vedrørende Søknadsweb, ta kontakt med opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04

Har du spørsmål vedrørende Nettskjema, Filemail eller søknadsprosessen, ta kontakt med filmskolen@inn.no.