Opptakskrav Produksjonsdesign Opptak BFA 2023

Vi må vurdere din forståelse for visuelle uttrykk, bildekomposisjon, visuell formidling, lysets betydning for bildet, atmosfære og stemning. Både filmeksempler og stillbilder bør si noe om din evne til å fortelle eller formidle historier, stemninger eller inntrykk ved hjelp av film og/eller bilder.

Opptakskrav

 • Skriv en kortfattet selvbiografi (maks to A4-sider). Det er viktig å få frem hvem du er, interesser og hva du kunne tenke deg å bruke utdanningen til. Vi trenger å få vite noe om din kunstneriske ambisjon, ditt personlige utrykk og visuelle fantasi, samt din evne til å jobbe og tenke tredimensjonalt.
 • Send inn dokumentasjon som viser et utvalg av relevante arbeider (maks 10 dokumenter pdf/jpeg/quicktime). Eks: tegninger og skisser (frihånd og/eller mer teknisk orienterte), foto av skalamodeller, skulptur og malerier, samt film (hvor det tydelig går frem hva du har gjort).

Alle tekster skal skrives i Courier eller Courier New 12 pkt. med linjeavstand 1.

Alle vedleggene skal lastes opp i Nettskjema under, som Word- eller pdf-fil (maks 30 MB pr fil).

Alle med skandinavisk språk kan søke, og de kan skrive søknaden på eget morsmål.
Det er også mulig å skrive søknad på engelsk, forutsatt at søkeren innfrir visse språkkrav.


2. Innleveringsoppgave

Du skal levere inn følgende tre oppgaver:

1. Hvorfor søker du plass ved Den norske filmskolens linje for Produksjonsdesign?

Velg en av disse tre måtene å besvare spørsmålet på:

 1. Skriv et motivasjonsbrev på max 1 A4 side 

Eller 

 1. Lag et motivasjons lyd-dokument på max 5 minutter

Eller 

 1. Lag en audiovisuell motivasjons-presentasjon (film, animasjon, PowerPoint eller liknende) på max 5 minutter


Vi trenger å få vite noe om din kunstneriske ambisjon, ditt personlige utrykk og visuelle fantasi, samt din evne til å jobbe og tenke tredimensjonalt.

2. Send inn dokumentasjon som viser et utvalg av relevante arbeider (maks 10 dokumenterpdf/jpeg/quicktime). Eks: tegninger og skisser (frihånd og/eller mere teknisk orienterte), foto av skalamodeller, skulptur og malerier, samt film (hvor det tydelig går frem hva du har gjort).


Hvordan søke?

Husk å ha alle dokumenter klare når du søker.

 1. Gå inn på SøknadsWeb, registrer personalia og følg instruksene for ditt valgte studie. Under «utdanning» laster du opp dokumentasjon som dekker kravet om generell studiekompetanse (GSK) og eventuell annen utdanning. F.eks. vitnemål fra videregående skole, folkehøgskole, fagskole osv. Erfaringsbasert praksis kan veie opp for manglende GSK.
  All dokumentasjon på utdanning salmes i én PDF.
 2. Etter å ha registrert deg på Søknadsweb, må du gå inn på Nettskjema.
  (OBS! Ikke la deg forvirre. Denne siden er laget av Universiversitetet i Oslo, så det er deres logo som dukker opp her).
  Her skal du legge inn alle opptakskravene som er beskrevet ovenfor. Husk at her kan du ikke mellomlagre, og du har fire (4) timer på å fullføre skjema. Dette betyr i praksis at du på forhånd må ha gjort klar dine besvarelser og filer som skal lastes opp her.
 3. Når du er ferdig med Nettskjema, vil du motta en kvittering med lenke til Filmskolens egen filopplastingsbank Filemail. Her skal du laste opp bildefiler. Husk å påføre søknadsnummeret fra Søknadsweb i meldingsfeltet.

Kontroller at din dokumentasjon er fullstendig i forhold til studiets opptakskrav. Du må laste opp din dokumentasjon innen
kl. 23.59, 14. januar 2021.

Dersom du har spørsmål eller problemer vedrørende Søknadsweb, ta kontakt med opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04

Har du spørsmål vedrørende Nettskjema, Filemail eller søknadsprosessen, ta kontakt med filmskolen@inn.no.

Siri Langdalen
Siri Langdalen Quote 02