Opptakskrav Manus Opptak BFA 2023

Ved manuslinjen vektlegges det praktiske fortellertekniske håndverket. Studentene skal beherske de ulike typer av manusarbeid, både når det gjelder film- og tv-produksjoner, og studiet dekker emnene Dramaturgi, Filmfortelling i praksis og Den personlige historie.

2. Formell bakgrunn og CV

En detaljert beskrivelse av tidligere utdanning/studier.

Oppdatert CV som omfatter beskrivelse av søkers arbeidsoppgaver og ansvarsområder i profesjonelt arbeid i film, TV eller annen tilsvarende medievirksomhet.

Opptakskrav

 • Skriv en kortfattet selvbiografi. Det er viktig å få fram hvem du er, interesser, og hvorfor du vil bli manuskriptforfatter (maks 2 A4-sider).
 • Skriv en avsluttet historie (synopsis) med en klar hovedperson som du mener egner seg på film (maks 3 A4-sider).
 • Skriv åpningen på et langfilmmanus eller TV-serie som du mener viser ditt talent og har en relevans i samtiden (maks 10 A4-sider). Teksten skal skrives i manusform og om du har mulighet benytt gjerne Final Draft, Movie Magic Screenwriter eller annet kjent skriveprogram, men vi ønsker filen som en PDF. Skriv i tillegg en kort beskrivelse av prosjektet (maks 1 A4-side).
 • Nevn 1-2 spillefilmer og 1-2 TV-serier du anser som viktige for deg personlig og/eller generelt. Forklar hvorfor (maks 3 A4-sider).

Alle tekster skal skrives i Courier eller Courier New 12 pkt. med linjeavstand 1.

Alle vedleggene skal lastes opp i Nettskjema under, som Word- eller pdf-fil (maks 30 MB pr fil).

Alle med skandinavisk språk kan søke, og de kan skrive søknaden på eget morsmål.
Det er også mulig å skrive søknad på engelsk, forutsatt at søkeren innfrir visse språkkrav.

Alle vedleggene skal lastes opp i Nettskjema under, som Word- eller pdf-fil (maks 30 MB pr fil).

Alle med skandinavisk språk kan søke, og de kan skrive søknaden på eget morsmål.
Det er også mulig å skrive søknad på engelsk, forutsatt at søkeren innfrir visse språkkrav.

Hvordan søke?

Husk å ha alle dokumenter klare når du søker.

 1. Gå inn på SøknadsWeb, registrer personalia og følg instruksene for ditt valgte studie. Under «utdanning» laster du opp dokumentasjon som dekker kravet om generell studiekompetanse (GSK) og eventuell annen utdanning. F.eks. vitnemål fra videregående skole, folkehøgskole, fagskole osv. Erfaringsbasert praksis kan veie opp for manglende GSK.
  All dokumentasjon på utdanning salmes i én PDF.
 2. Etter å ha registrert deg på Søknadsweb, må du gå inn på Nettskjema.
  (OBS! Ikke la deg forvirre. Denne siden er laget av Universiversitetet i Oslo, så det er deres logo som dukker opp her).
  Her skal du legge inn alle opptakskravene som er beskrevet ovenfor. Husk at her kan du ikke mellomlagre, og du har fire (4) timer på å fullføre skjema. Dette betyr i praksis at du på forhånd må ha gjort klar dine besvarelser og filer som skal lastes opp her.

Kontroller at din dokumentasjon er fullstendig i forhold til studiets opptakskrav. Du må laste opp din dokumentasjon innen
kl. 23.59, 14. januar 2021.

Dersom du har spørsmål eller problemer vedrørende Søknadsweb, ta kontakt med opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04

Har du spørsmål vedrørende Nettskjema, Filemail eller søknadsprosessen, ta kontakt med filmskolen@inn.no.

Heidi
Heidi Linde quote 03