Opptakskrav Lyd Opptak BFA 2023

På en produksjon har lydmesteren ansvar for alle dialog- og lydopptak, mens de i etterarbeidet skaper lydbildet som forsterker og underbygger filmens uttrykk. Lyd gir oss en vesentlig del av opplevelsen vi får fra audiovisuelle medier, og det er lydmesterens jobb å sørge for at regissørens hensikt kommer frem også i denne opplevelse.

Opptakskrav

 • Skriv en kortfattet selvbiografi (maks to A4 sider). Det er viktig å få frem hvem du er, interesser og hvorfor du vil arbeide med lyd.
 • Skriv en tekst der du beskriver dine følelser og tanker med utgangspunkt i en film eller et TV-program som har gjort inntrykk på deg, og hvorfor du tror dette har virket slik på deg.
 • Legg ved to eksempler på noe du gjort (max. 5 min pr. eksempel). Det kan være lyd/musikk til bilde, musikk, lydcollage o.l. Forklar hvordan du har bidratt, maks 100 ord per eksempel.

Format: må leveres i standard filformater som kan åpnes på en vanlig PC eller Mac: wav, QT/ H.264 PAL 1280x720.

Alle tekster skal skrives i Courier eller Courier New 12 pkt. med linjeavstand 1.

Alle vedleggene skal lastes opp i Nettskjema under, som Word- eller pdf-fil (maks 30 MB pr fil).

Alle med skandinavisk språk kan søke, og de kan skrive søknaden på eget morsmål.
Det er også mulig å skrive søknad på engelsk, forutsatt at søkeren innfrir visse språkkrav.


2. Innleveringsoppgave

Du skal levere inn følgende tre oppgaver:

1. Hvorfor søker du plass ved Den norske Filmskolens linje for Lyd?

Velg en av disse to måtene å besvare spørsmålet på:

Skriv et motivasjonsbrev på max 1 A4 side

Eller

Lag et audiovisuelt motivasjonsbrev, hvor du verbalt beskriver din motivasjon for studiet (max 5 minutter)

Motivasjonsbrevet (skriftlig eller audiovisuelt) bør inneholde både en kort presentasjon av deg, samt din motivasjon for studiet (2 x 1/2 side hvis skriftlig)


2. Skriv en tekst der du beskriver dine følelser og tanker med utgangspunkt i en film eller et TV-program som har gjort inntrykk på deg, og hvorfor du tror dette har virket slik på deg.

3. Legg ved to eksempler på noe du gjort (max. 5 min pr. eksempel). Det kan være lyd/musikk til bilde, musikk, lydcollage o.l. Forklar hvordan du har bidratt, maks 100 ord per eksempel. 

Format: må leveres i standard filformater som kan åpnes på en vanlig Pc eller mac: wav, QT/ H264 PAL 1280x720.

Hvordan søke?

Husk å ha alle dokumenter klare når du søker.

 1. Gå inn på SøknadsWeb, registrer personalia og følg instruksene for ditt valgte studie. Under «utdanning» laster du opp dokumentasjon som dekker kravet om generell studiekompetanse (GSK) og eventuell annen utdanning. F.eks. vitnemål fra videregående skole, folkehøgskole, fagskole osv. Erfaringsbasert praksis kan veie opp for manglende GSK.
  All dokumentasjon på utdanning salmes i én PDF.
 2. Etter å ha registrert deg på Søknadsweb, må du gå inn på Nettskjema.
  (OBS! Ikke la deg forvirre. Denne siden er laget av Universiversitetet i Oslo, så det er deres logo som dukker opp her).
  Her skal du legge inn alle opptakskravene som er beskrevet ovenfor. Husk at her kan du ikke mellomlagre, og du har fire (4) timer på å fullføre skjema. Dette betyr i praksis at du på forhånd må ha gjort klar dine besvarelser og filer som skal lastes opp her.
 3. Når du er ferdig med Nettskjema, vil du motta en kvittering med lenke til Filmskolens egen filopplastingsbank Filemail. Her skal du laste opp lyd- og bildefiler. Husk å påføre søknadsnummeret fra Søknadsweb i meldingsfeltet.

Kontroller at din dokumentasjon er fullstendig i forhold til studiets opptakskrav. Du må laste opp din dokumentasjon innen
kl. 23.59, 24. februar 2021.

Dersom du har spørsmål eller problemer vedrørende Søknadsweb, ta kontakt med opptak@inn.no eller telefon 62 43 00 04

Har du spørsmål vedrørende Nettskjema, Filemail eller søknadsprosessen, ta kontakt med filmskolen@inn.no.

Carl Svensson Crop
Carl Svensson Quote 3