Stipendiatprogrammet Kunstnerisk utviklingsarbeid

Det norske Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, finansiert fra Kunnskapsdepartementet, ble opprettet i 2003 for å utvikle et kunstfaglig alternativ på linje med de vitenskapelige doktorgradsprogrammene og har nå omkring 100 aktive stipendiater fordelt i ulike institusjoner, inkludert Den norske filmskolen ved Høgskolen i Innlandet.

Stipendiater ved Den norske filmskolen

For tiden er det ni kandidater i forskjellige stadia i stipendiatprogrammet. De er:

Fire kandidater har hittil fullført sine prosjekt gjennom stipendiatprogrammet. De er:

  • Tidligere student ved DNF, manusforfatteren Ståle Stein Berg med prosjektet "Skildring og forteljing. Ein grenseoppgang mellom filmens antipoder" (ferdig 2009)
  • Film- og tv-regissøren Trygve Allister Diesen med prosjektet "Being the Director - Maintaining your Artistic Vision while Swimming with Sharks" (ferdig 2011)
  • Forfatter og sceneregissør Siri Senje med prosjektet "Å dikte for film - originamanuskriptet som diktverk" (ferdig 2013)
  • Animatør og kunstner Rafal Hanzl med prosjektet "Ways of expression: the impact of VFX technology on modern storytelling in film and interactive media production" (ferdig 2019)

Programmets fremtid

Høsten 2017 gjennomførtes en høring om fremtiden til stipendprogrammet og på grunnlaget av den opprettet kunnskapsdepartementet en egen ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne graden vil fungere som en kunstfaglig parallell til akademiske ph.d.-grader og blir den første doktorgraden basert utelukkende på kunstnerisk produksjon og metoder.

Per 01.01.2021 har fire institusjoner opprettet ph.d.-grad i kunstnerisk utviklingsarbeid: Kunsthøgskolen i Oslo, Norges Musikkhøgskole, Universitetet i Bergen og NTNU. Den norske filmskolen arbeider aktivt for å opprette samarbeid om en delt ph.d. i KU grad.