Stipendiatprogrammet Kunstnerisk utviklingsarbeid

Det norske Stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid, finansiert fra Kunnskapsdepartementet, ble opprettet i 2003 for å utvikle et kunstfaglig alternativ på linje med de vitenskapelige doktorgradsprogrammene og har nå omkring 40 aktive stipendiater fordelt i ulike institusjoner, inkludert Den norske filmskolen ved Høgskolen i Innlandet.

Stipendiater ved Den norske filmskolen

For tiden er det ni kandidater i forskjellige stadia i stipendiatprogrammet. De er:

Fire kandidater har hittil fullført sine prosjekt gjennom stipendiatprogrammet. De er:

Programmets fremtid

Høsten 2017 gjennomførtes en høring om fremtiden til stipendprogrammet og på grunnlaget av den opprettet kunnskapsdepartementet en egen ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne graden vil fungere som en kunstfaglig parallell til akademiske ph.d.-grader og blir den første doktorgraden basert utelukkende på kunstnerisk produksjon og metoder.

Per 01.01.2019 har 4 institusjoner opprettet ph.d.-grad i kunstnerisk utviklingsarbeid: Kunsthøgskolen i Oslo, Norges Musikkhøgskole, Universitetet i Bergen og NTNU. Den norske filmskolen arbeider aktivt for å opprette samarbeid om en delt ph.d. i KU grad.