Stipendiatprogrammet / PhD Kunstnerisk utviklingsarbeid

Den 10. februar 2022 vedtok NOKUT i styremøte å akkreditere det nye ph.d programmet "ph.d i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer" på filmskolen ved Høgskolen i Innlandet.

PhD programmet

Det nye ph.d.-programmet ved Filmskolen er forankret i kunstnerisk praksis og bygger videre på modellen fra bachelor og master-utdanningene. Da kunnskapsdepartementet 2018 etablerte den helt ny ph.d.-graden i kunstnerisk utviklingsarbeid, beskrev de fokuset på kunstnerisk praksis slik: "Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsarbeidet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer".

De neste stegene som må tas før stillinger i det nye ph.d. programmet kan lyses ut, er å søke Kunnskapsdepartementet om rett til å etablere ph.d., og deretter må styret ved HINN formelt beslutte å opprettet programmet. Vi regner med at dette skjer i løpet av våren og håper at nye stipendiatstillinger kan lyses ut før sommeren.

Stipendiatprogrammet

Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid ble opprettet i 2003 og finansiert fra Kunnskapsdepartementet for å utvikle et kunstfaglig alternativ på linje med de vitenskapelige doktorgradsprogrammene. Filmskolen har vært med i programmet fra starten. I etterkant av at Kunnskapsdepartementet opprettet ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i 2018, har alle de større kunstutdanningsinstitusjonene etablert egne ph.d.-program som dekker alle kunstfelt med - til nå - unntak av film, og stipendiatprogrammet er nå under avvikling. Nåværende stipendiater ved filmskolen vil få tilbud om overføring til ph.d. programmet slik at de kan få en formell grad.

Stipendiater ved Den norske filmskolen

For tiden er det ni kandidater i forskjellige stadia i stipendiatprogrammet. De er:

Fire kandidater har hittil fullført sine prosjekt gjennom stipendiatprogrammet. De er:

  • Tidligere student ved DNF, manusforfatteren Ståle Stein Berg med prosjektet "Skildring og forteljing. Ein grenseoppgang mellom filmens antipoder" (ferdig 2009)
  • Film- og tv-regissøren Trygve Allister Diesen med prosjektet "Being the Director - Maintaining your Artistic Vision while Swimming with Sharks" (ferdig 2011)
  • Forfatter og sceneregissør Siri Senje med prosjektet "Å dikte for film - originamanuskriptet som diktverk" (ferdig 2013)
  • Animatør og kunstner Rafal Hanzl med prosjektet "Ways of expression: the impact of VFX technology on modern storytelling in film and interactive media production" (ferdig 2019)