For ansatte og studenter

Interne skjemaer for studenter og ansatte ved DNF

 • Skjema for refusjon av utlegg studenter (PDF) (XLS)
 • Egenerklæring for studenter ved reise utland (DOC)
 • Godkjent bruk av bil, student per km: 2,50 + 0,45 p.p.
 • Søknad om forskudd studenter (PDF)
 • Reiseregningsskjema for midlertidig ansatte (XLS)
 • Egenkvittering ved kjøp fra privatpersoner (PDF)
 • Skjema for melding om hendelse og avvik (DOC)
 • NAV avvikskjema 13-10.01 for studenter (Link)
 • NAV avvikskjema 13-00.21 for ansatte (Link)
 • Glemt passord - nytt passord opprettes via konto.hil.no
 • Utskrifttilgang for alle med nytt kort og hurtigveiledning
 • Installere skolens SafePrint for Mac (PDF)
 • Driver til alle skrivere på skolen (Mac) (Windows)
 • Microsoft Office 365 og annen nyttig info fra HINN (link)
 • Tilkobling til skolens interne nettverk utenfra (Cisco VPN)
 • Ansatte: Bestille reiser via Egenica app (iOS og Android)
 • Ansatte: DFØ selvbetjening - Registreringer (iOS)(Android)
      (refusjoner, ferie, fravær, reiser m.m)
  Logo Ren
  Office 365 Grande