Fellowship programme for artistic research Artistic Research

kommer - informasjon om stipendiatprogrammet

Stipendiater ved Den norske filmskolen

Tre kandidater har hittil fullført sine prosjekt gjennom stipendiatprogrammet. De er:

For tiden er det 5 kandidater i forskjellige stadia i stipendprogrammet. De er:

Programmets fremtid

Høsten 2017 gjennomføres en høring om fremtiden til stipendprogrammet. Forslaget fra kunnskapsdepartementet, støttet av kunstutdanningene, er at det opprettes en egen Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne graden vil fungere som en kunstfaglig parallell til akademiske Ph.d.-grader og blir den første doktorgraden basert utelukkende på kunstnerisk produksjon og metoder.

Forventet oppstart av den nye graden er høsten 2018.