Prosjektprogrammet Artistic Research

kommer - informasjon om prosjektprogrammet

Det nasjonale prosjektprogrammet forvaltes av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid, og er lokalisert ved Universitetet i Bergen. Det ble opprettet med finansiering fra Kunnskapsdepartementet og støtter prosjekt med et høyt internasjonalt kunstnerisk nivå. Prosjektene skal bidra til å løfte den institusjonelle, nasjonale og internasjonale debatten om kunstnerisk utviklingsarbeid.

Prosjekt ved Den norske filmskolen

Siden prosjektprogrammet ble opprettet i 2012 har Den norske filmskolen fått tildelt midler til tre prosjekt: