• Søknadsfrist: 1. mars 2022
  • Uke 12: Det sendes ut informasjon til søkerne om de kommer videre til intervju.
  • Uke 13: Gjennomføring av intervjuer.
  • Uke 14: Det sendes ut informasjon til søkerne om de kommer videre til opptaksprøver.
  • Uke 16-17: Gjennomføring av opptaksprøver.
  • Det sendes ut svarbrev via søknadsweb og tilbud om opptak innen uke 18.
  • Svarfrist på tilbud om opptak: en uke etter utsendt svarbrev.