Opptakskrav Regi dokumentar Opptak MFA 2022

Regissøren utdannes til å skape konseptuelle dokumentarer med utgangspunkt i sitt personlige formspråk og sin motivkrets. Gjennom praktiske øvelser og filmatiske skisser, utvikler regissøren sitt visuelle uttrykk og evne til at arbeide konseptuelt i en dokumentarisk sammenheng.

Regissøren undersøker karakterer og fortellerstrukturer, samt de scenografiske, auditive og visuelle rammene for et konsept. Utdanningen avsluttes med produksjon av en dokumentarisk produksjon – enkeltstående eller seriell - med tilhørende pitch-materiale og pilot.

Studiet forutsetter at du har erfaring med å filme selv og er opptatt av å utforske dit kunstneriske ståsted.

Vår vurdering for opptak baseres primært på dine tidligere arbeider, det kunstneriske nivået og din fortellerevne.

OPPTAKSKRAV:

1. Motivasjonsbrev

Maks to A4 sider med din motivasjon for å søke studieretningen inklusive et tydelig formulert utviklingsmål for studieperioden, og personlige mål med hensyn til fremtidig virke.

2. Formell bakgrunn og CV

En detaljert beskrivelse av tidligere utdanning/studier.

Oppdatert CV som omfatter beskrivelse av søkers arbeidsoppgaver og ansvarsområder i profesjonelt arbeid i film, TV eller annen tilsvarende medievirksomhet

3. Innleveringsoppgave

  • Oppgave I - Arbeidsprøve
  1. To filmer som søkeren har regissert selv. Verkene lastes opp i sin fulle lengde, med angivelse av hvilke 10 minutter søkeren mener utvalget skal se spesielt på. Det skal angis tydelig hvilke(n) fagfunksjon(er) søkeren har hatt i verket.
  2. Sammen med verkene skal det leveres en kort refleksjon over de innsendte verk. Gjelder alt arbeid og erfaring med verket.
  • Oppgave II
    Et idéopplegg på maks 2 A4 sider til en seriell dokumentar.