Manus Master of Fine Arts in Film

Manusforfatteren skal kunne være hovedforfatter for serielle formater, TV- og web-serier. Vi utdanner våre manusforfattere til å kunne arbeide individuelt og i forfatterrom, med tematikk, premiss, karakterbuer og struktur. Parallelt vil det være fokus på hva som er den enkelte students særegne narrative stemme.

Sentralt i studiet står tverrfaglig samarbeid med regissør, produsent, og andre som deltar i konseptualiserings- og realiserings-prosessen. Hver studieretning har egne ansvarsområder, kulturelle roller og kunstneriske stemmer. For å få den nødvendige forståelsen for disse vil du bli undervist i både eget og andres fagområder.

Som manusforfatter kan du for eksempel få innsikt i en produsents arbeid på områder som distribusjons- og publikumsstrategier, aktuelle plattformer og formater, rettigheter og ansvar. 

Img 2709