Fellowship programme for artistic research Artistic Research

kommer - informasjon om stipendiatprogrammet

Stipendiater ved Den norske filmskolen

Tre kandidater har hittil fullført sine prosjekt gjennom stipendiatprogrammet. De er:

For tiden er det 5 kandidater i forskjellige stadia i stipendprogrammet. De er:

Programmets fremtid

Høsten 2017 gjennomføres en høring om fremtiden til stipendprogrammet. Forslaget fra kunnskapsdepartementet, støttet av kunstutdanningene, er at det opprettes en egen Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne graden vil fungere som en kunstfaglig parallell til akademiske Ph.d.-grader og blir den første doktorgraden basert utelukkende på kunstnerisk produksjon og metoder.

Forventet oppstart av den nye graden er høsten 2018.

Fire kandidater har hittil fullført sine prosjekt gjennom stipendiatprogrammet. De er:

Programmets fremtid

Høsten 2017 gjennomførtes en høring om fremtiden til stipendprogrammet og på grunnlaget av den opprettet kunnskapsdepartementet en egen ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid. Denne graden vil fungere som en kunstfaglig parallell til akademiske ph.d.-grader og blir den første doktorgraden basert utelukkende på kunstnerisk produksjon og metoder.

Per 01.01.2019 har 4 institusjoner opprettet ph.d.-grad i kunstnerisk utviklingsarbeid: Kunsthøgskolen i Oslo, Norges Musikkhøgskole, Universitetet i Bergen og NTNU. Den norske filmskolen arbeider aktivt for å opprette samarbeid om en delt ph.d. i KU grad.

Trond Lossius crop
Ansvarlig for kunstnerisk utviklingsarbeid

Trond Lossius

[+47] 61 28 84 28

Send mail