Prosjekter

Faglig ansatte og studenter ved Den norske filmskolen er involvert i en rekke kunsteriske utviklingsprosjekter finansiert av lokale, nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Her finner du en oversikt over eksternt finansierte prosjekter ved Filmskolen.