Karin Julsrud wide Foto Ole Martin Ringlund

Photo: Ole Martin Ringlund

Text: Hanne-Lovise Skartveit

Filmskolen åpner nytt ph.d.-program

10. februar besluttet NOKUT å akkreditere kunstfaglig ph.d. i film ved Den norske filmskolen og Høgskolen i Innlandet. Nå får filmskapere mulighet til å ta en fremtidsrettet utdanning på høyeste nivå som er solid forankret i kunstnerisk praksis.

Dette er noe vi har jobbet for å få til i snart tre år og vi ser frem til å komme i gang med programmet for alvor. Dette kjennes som en solid stafettpinne å overlevere til ny dekan Eli Bø, som tiltrer 1. mars, sier avtroppende dekan Karin Julsrud.

Ph.d-programmets fulle offisielle navn er “Ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer”. Julsrud påpeker at programmet vil styrke fagmiljøet, sikre ressurser og fortsatt satsing på filmskolen, og skape ny og spennende aktivitet ved filmskolen som vil komme både studenter, ansatte og bransjen til gode.

Både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv er det viktig at vi innenfor filmfeltet kan tilby utdanning og bedrive kunstnerisk utviklingsarbeid på nivå med andre kunstfelt innen utdanning, understreker Julsrud. Den norske filmskolen ønsker å være en synlig aktør som ligger i front internasjonalt med hensyn til både utdanning og forskning.

Prodekan Frederik Graver understreker den historiske betydningen av at filmskolen nå også kan tilby en ph.d. grad.

Dette er det første ph.d.-programmet som har film og beslektede audiovisuelle kunstformer som sitt eneste kunstfelt som blir godkjent i Europa og en av veldig få på verdensbasis hvor filmkunstnere har mulighet til å få en ph.d. grad. Allerede i 2008 la filmskolen frem en visjon som omfattet en egen ph.d. i film; dette er resultat at mange har sett viktigheten av dette og jobbet for det over tid, sier Graver. Filmskolens mandat fra opprettelsen er, blant annet, at ingen skal måtte reise ut av Norge for å ta kunstfaglig utdanning på høyeste nivå innenfor film. Med denne ph.d. vil det være sikret for overskuelig fremtid, slår Graver fast.

Omfattende men produktiv søknadsprosess

Søknadsprosessen var omfattende og intens, men faglig svært produktiv og har gitt verdifull innsikt i hvordan filmskolen kan utvikles videre, forteller Karin Julsrud. Erfaringen med ph.d.-søknaden vil ha stor verdi for revidering av bachelor- og masterprogrammet ved filmskolen, som nå er i gang.

Uten nyansatt ph.d. leder fra høsten 2020, Trond Lossius, tror jeg neppe vi hadde kommet i mål. Han har vært helt sentral i dette arbeidet, med sin solide bakgrunn fra utvikling og arbeid med ph.d.-program ved andre kunstfaglige institusjoner før han kom til filmskolen, uttaler Julsrud.

Trond Lossius trekker frem en annen positiv effekt fra søknadsprosessen; en styrket forbindelse mellom filmskolen og Høgskolen i Innlandet sentralt.

Vi har hatt god støtte sentralt fra Høgskolen. Engasjementet for virksomheten ved filmskolen er større nå, og kunstnerisk utviklingsarbeid er tydeligere en del av Høgskolens forskningsstrategi, sier Lossius. Styret har vært særlig opptatt av at ph.d.-programmet skal lede til tettere samarbeid med Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi, og dette er vi overbevist om at vil styrke fagmiljøet rundt ph.d.-programmet.

Doktograder HINN foto Ole Martin Ringlund

Det var stor jubel på Høgskolen i Innlandet over godkjenningen av to nye ph.d. programmer ved skolen på NOKUTs styremøte 10. februar.

Veien videre

Trond Lossius forteller at de neste skrittene som må tas før stipendiatstillinger i det nye ph.d.-programmet kan lyses ut, er å søke Kunnskapsdepartementet om rett til å etablere ph.d., og deretter må styret ved HINN formelt beslutte å opprettet programmet. Han regner med at dette skjer i løpet av våren og håper at nye stipendiatstillinger kan lyses ut før sommeren.

Lossius understreker at det nye ph.d.-programmet ved filmskolen ikke er vitenskapelig, men er forankret i kunstnerisk praksis og bygger videre på modellen fra bachelor og master-utdanningene.

Kunnskapsdepartementet formulerte dette på en fin måte da de i 2018 etablerte den helt nye ph.d.-graden i kunstnerisk utviklingsarbeid, sier Lossius: "Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsarbeidet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet genererer”.

Lossius inviterer erfarne utøvere i filmfeltet til å søke når stillingene lyses ut. Programmet er åpent både for de som arbeider innenfor mer tradisjonelle filmfaglige disipliner og utøvere som utforsker nye teknologier og format.

Fagfeltet for programmet er «film og beslektede audiovisuelle kunstformer», presiserer Lossius. Programmet skal gi rom for arbeid innen filmens spesialiserte fagområder, så som regi og dokumentarregi, manus, produsent, foto, klipp, lyd, produksjonsdesign og VFX. Den nærmeste tiden vil disse fagområdene prioriteres, for å balansere flere år med stipendiatutlysninger innen VR og interaktivitet. Samtidig viderefører programmet arven etter CEFIMA, filmskolens senter for fremragende utdanning, ved at det også kan arbeides med nye teknologier, format, medier og plattformer. Vi ser doktorgradens fagområde som sammenhengende og som film i et utvidet felt. VR og interaktivitet forholder seg også til filmtradisjonen og filmens fagdisipliner. Vi ønsker kontinuitet og utveksling mellom tradisjonelle og nye medier, slik at de sammen kan bidra til å videreutvikle filmens kunstneriske uttrykksmuligheter, avslutter ph.d.-lederen.

Selv om det nå etableres en ny ph.d. ved filmskolen, har Den norske filmskolen lang erfaring med utdanning på dette nivået. Skolen har vært del av Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid siden det ble etablert i 2003 og har nå ni stipendiater i aktivt løp.

I etterkant av Kunnskapsdepartementet opprettelse av ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i 2018, har alle de større kunstutdanningsinstitusjonene etablert egne ph.d.-program som dekker alle kunstfelt med unntak av film. Stipendiatprogrammet er nå under avvikling og akkrediteringen av ph.d.-programmet var derfor avgjørende for at filmskolen skulle kunne fortsette å tilby kunstfaglig filmutdanning på høyeste nivå og ikke måtte trappe ned på aktiviteter og ambisjoner. Filmskolen er imidlertid for liten til å drive et fullskala ph.d.-program, men har fått midlertidig dispensasjon fra mengdekravet ut 2024 og er i god dialog med kunstutdanningene ved Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Østfold om å opprette et felles phd.-program.

Filmskolen vil ta med seg erfaringene fra akkrediteringsprosessen og tilbakemeldingene fra NOKUT i den videre utviklingen av ph.d.-programmet og filmskolen.

Dette er det første ph.d.-programmet i kunstnerisk utviklingsarbeid som NOKUT akkrediterer, så det er spennende og egentlig historisk, påpeker Lossius. NOKUT-komiteen er positive, men gir også gode anbefalinger til den videre prosessen, som i stor grad samsvarer med de tankene vi har gjort oss selv. Filmproduksjon er omfattende og kostnadskrevende, og det kan være mer utfordrende å åpne de gode rommene for kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor film enn i en del andre kunstfelt. Internasjonalt er debatten om kunstnerisk utviklingsarbeid ofte relatert til musikk og visuell kunst. Komiteen utfordrer oss til å bidra til internasjonal tenkning om hva kunstnerisk utviklingsarbeid kan gjøre for film, noe vi ser frem til.

En seier for filmskolen

Påtroppende dekan Eli Bø er også takknemlig for akkrediteringen og ser frem til å ta over stafettpinnen etter Karin Julsrud 1. mars.

Jeg vil rette en stor takk til Karin for det arbeidet hun har gjort for å få dette i havn, sier Bø begeistret. Trond og hans visjonære arbeid har også vært svært viktig for filmskolen i denne prosessen, fortsetter hun. Denne nye seieren ligger hjertet mitt veldig nært ettersom jeg nå kommer fra en høyskole (Stockholms konstnärliga högskola, red. anm) med et relativt nytt ph.d.-program som raskt er blitt godt integrert. Jeg har sett på nært hold hvordan et doktorandprogram utvikler og inspirerer en filmutdanning både på bachelor og masternivå, og også gir kollegiet en større faglig selvbevissthet og selvtillit. Det blir et stort privilegium å ta over stafettpinnen på filmskolen nå og det er et oppdrag som jeg påtar meg med stor ydmykhet, avslutter hun.

Karin Julsrud konkluderer med at akkrediteringen av ph.d.-programmet er en stor og kjærkommen anerkjennelse av filmskolens fagmiljø som også har bidratt til at søknaden ble innvilget.

Fremover blir det spennende å videreutvikle det stipendiatmiljøet vi har idag og sørge for at det faglig sett også vil speile de fagfeltene vi underviser i på bachelor og master, avslutter Julsrud. Dette er en åpen invitasjon til alle i vår bransje om å delta i videreutviklingen av filmskolen der vi skal være generøse og dele det vi til enhver tid arbeider med og samtidig la oss inspirere av alt det spennende som foregår i utviklingen av filmfeltet på så mange hold.

Om du ønsker å motta informasjon om ph.d. programmet, send en epost til filmskolen@inn.no.

Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Mandag 28. februar kan du høre stipendiat ved filmskolen, produsent Frederick Howard snakke om sitt kunstneriske utviklingsarbeid og ph.d. leder Trond Lossius informere om ph.d. graden på Artistic Resarch Café på zoom.

Doktograder HINN foto Ole Martin Ringlund

Det var stor jubel på Høgskolen i Innlandet over godkjenningen av to nye ph.d. programmer ved skolen på NOKUTs styremøte 10. februar.


Latest articles

7375 C0 C3 CD5 B4 CEB9702 D3 FC97 C77277

Kull 12s produksjondesign- og fotostudenter med utstilling 20. juni

Etter innspillingen av eksamensfilmene jobber produksjonsdesign- og fotostudentene med egne personlige prosjekter. Arbeidene blir utstilt i studio på Lillehammer fra 20 - 30. juni. Et av dem, "Den Fremmede" av PD Fredrik Skrattegård, kombinerer oljemaleri, scenografi i studio og VR.

1 I8 A0932

Bransjevisning av kull 12s eksamensfilmer i Oslo 27. august

Kull 12s bransjevisning av årets eksamensfilmer blir i Oslo 27. august. Her får du se seks filmer som viser talentet til årets avgangskull og bli kjent med norsk filmbransjes nye stemmer. Hold av datoen! Eksamensfilmene vises for venner og familie den 29. juni på Lillehammer

Gruppbild Master3 Foto Rasmus Eriksson

Masterkull 3 presenterer sine prosjekter på Vega 15. juni

Filmskolen inviterer til Vega 15. juni kl 11 for å oppleve masterprosjektene til årets avgangskull. Kom og hør hvordan produsentstudentene Andrea Backstrom og Benedicte Westbye fikk 1,6 millioner visninger på TikTok for sin serie og få innblikk i prosjekter som spenner fra virtuell produksjon til manuspitch, utstilling, dokumentar og fiksjonsfilmprosjekter.

Processed 6359481a 63d2 477b b2ec f91cab43a25a gcc U1 YWO

Orkan i studio! Kull 13s studio og fargeworkshop

Kull 13 avslutter i disse dager en større studio og fargeworkshop på Lillehammer. Temaet var "New Orleans post-Katarina". Produksjonsdesignstudentene skulle formidle ødeleggelsene etter orkanens herjinger. Workshopen samarbeidet også med filmskolens VIPROS-prosjekt og involverte studenter fra VIPROS-partner CADA (Copenhagen Acedemy of Digital Arts) som designet virtuelle eksteriører fra New Orleans.

2022 03 17 12 59 38

Entry 90741

I juni og august leder Hisham Zaman en filmworkshop for unge regitalenter med ambisjon om å utdanne seg videre innen film. Workshopen holdes i filmskolens lokaler på Myrens Verksted i Oslo og er åpen for alle mellom 18-30 år, men søkere med minoritetsbakgrunn vil prioriteres.

Logo lim 600

LIM - Less Is More: Pre-writing workshop June 19-24

There are methods to develop your creativity, generate initial ideas for stories and test them to be sure they are worth to develop in a feature length film. This pre-writing workshop organized by The Norwegian Film School and NFI will help you to strengthen your ideas through theory and very concrete practical exercises