Job listings About us

Positions available at the Norwegian Film School

Koordinator for bachelorstudier

Administrativ koordinatorstilling for bachelor, med arbeidssted Lillehammer. Midlertidig 100 % vikariatstilling med tiltredelse 15. juni 2019.

    Les mer- og søk på stillingen på Jobbnorge

Hovedlærer produsent 

Kunstfaglig undervisningsstilling på fireårig åremål for bachelor, med arbeidssted Lillehammer. Søknadsfrist 23. april 2019

    Les mer- og søk på stillingen på Jobbnorge

Hovedlærer manus

Kunstfaglig undervisningsstilling på fireårig åremål for bachelor, med arbeidssted Lillehammer. Søknadsfrist 23. april 2019

    Les mer- og søk på stillingen på Jobbnorge
Logo Ren