SIRI 1talerifokus1 1605

Produksjonsdesigner Siri Langdalen ansatt i fast stilling Foto: Hanne-Lovise Skartveit

Professor Siri Langdalen går som den første faglig ansatte på filmskolen inn i en fast stilling etter endt åremål. Hun fortsetter som fagansvarlig for visuell design på masterprogrammet og vil også fortsatt være involvert i produksjonsdesignlinjen på bachelorprogrammet.

Professor Siri Langdalen ble nylig ansatt i en 80% fast stilling på filmskolen etter endt åremål. Ordningen med åremålsstillinger dominerer de kunstfaglige høyere utdanningene i Norge, og har blitt kraftig kritisert av fagforbundene. Ifølge universitets- og høgskoleloven, kan ansettelse på åremål «benyttes for undervisnings- og forskerstillinger når skapende eller utøvende kunstnerisk kompetanse inngår som et vesentlig element i kompetansekravet.» Dekan Eli Bø har som målsetning at det på sikt skal bli større kontinuitet og flere faste faglige stillinger på filmskolen, i en kombinasjon med åremålsstillinger.

Siri Langdalen ble fast ansatt etter endt åremål som fagansvarlig i produksjonsdesign og visuell design. Kull 11 (2017-2020) var det første kullet produksjonsdesignere hun fulgte på bachelor, og hun har vært fagansvarlig for to masterkull i audiovisuell og visuell design på masterprogrammet. Tidligere hadde hun også undervist moduler og vært sensor på filmskolen.

Siri fortsetter nå som fagansvarlig for visuell design på masterprogrammet hvor hun skal tilbringe hoveddelen av tiden sin, men hun skal også være 20% på produksjonsdesignlinjen på bachelor. Hun synes det er viktig å bygge et vitalt fagmiljø og tenke ikke bare bachelor eller master, men fagfelt:

-Jeg håper det vil opprettes faste stillinger også på de andre linjene for å få til en større synergieffekt mellom bachelor, master og ph.d, uttaler hun.

Siri mener også forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved filmskolen vil styrkes med flere faste stillinger:

-Dekan ønsker å legge til rette for mer langsiktig forskningsinnsats fra de faglige ansatte og når man er fast ansatt kan man også se lengre linjer i forhold til forskning. Er man på et åremål går det veldig fort og det er vanskelig å være en aktiv bidragsyter i et forskningsmiljø.

I likhet med dekan Eli Bø ser Siri også fordeler ved dynamikken åremålsstillingene gir:

- Filmskolen kan nok ikke bare ha fast ansatte, den er jo også avhengig av dynamikken fra lærere som arbeider aktivt ute i filmbransjen. Jeg har hele tiden kombinert undervisning med mer kunstneriske prosjekter. Permisjoner er en annen ordning som kan sikre anledning til å være med i større kunstneriske prosjekter ute i feltet.

Visuell Design Portrett nær 1724

Siri Langdalen med stolte avgangsstudenter i visuell design på masterkull 3 (f.v. Siri Langdalen, Karoline Finnema, Victoria Wælgaard, Kjartan Gullikstad (filmmusikkomposisjon) og Jónína Guðbjörg Guðbjartsdóttir)

Om Siri Langdalen

Siri Langdalen er produksjonsdesigner, scenograf og kostymedesigner for teater, film og fjernsynsdrama, og har arbeidet med store produksjoner for drama-avdelingen i NRK i en årrekke. Hun har også hatt mange oppsetninger som scenograf og kostymedesigner ved de fleste institusjonsteatrene i Norge, samt i København og ved The National Theatre of Greenland i Nuuk. I 2005-2006 var hun med å starte linjen for produksjonsdesign ved Den norske filmskolen, som begynte som et samarbeid med scenografiutdanningen ved Kunsthøgskolen i Oslo hvor Siri var linjeleder. Hun har også vært ansatt på deltid som professor i scenografi ved masterutdanningen ved Akademi for Scenekunst ved Høgskolen i Østfold.

Studenter om Siri Langdalen

-Siri er veldig støttende, gir oss frihet og er utrolig dyktig faglig. Hun vil at vi hele tiden skal tenke ambisiøst og når det er problemer kan man snakke med henne. Hun er så energisk, organiserer samarbeidskurs med foto, tar oss med å oppleve arkitektur og museer, hun er levende og entusiasmen hennes smitter.

(Waad Amer, bachelor i produksjonsdesign (kull 12), tar nå master i visuell design (MFA kull 4)

Visuell Design Portrett nær 1724

Siri Langdalen med stolte avgangsstudenter i visuell design på masterkull 3 (f.v. Siri Langdalen, Karoline Finnema, Victoria Wælgaard, Kjartan Gullikstad (filmmusikkomposisjon) og Jónína Guðbjörg Guðbjartsdóttir)


Siste artikler

Håkon Sunniva FB

Møt prisbelønte filmskapere fra kull 12 på veien fra kort- til spillefilm

28. september kan du møte regissør Håkon Anton Olavsen og manusforfatter Sunniva Kviteberg fra kull 12 som startet sitt kreative samarbeid med eksamensfilmen "Superdupermegagigasingel" og nå utvikler prosjektet videre som spillefilmen "Titanic Club".

Feiring 25 år8

Filmskolen feirer 25-år på Lillehammer 29.-30. november

I høst er det 25 år siden filmskolen åpnet dørene og kull 1 startet på Lillehammer! Vi feirer med fest og to dager med faglige diskusjoner rundt filmutdanning og talentutvikling, dagens filmlandskap og norsk films fremtid. Hold av datoene 29.-30. november og følg med på våre nettsider for programslipp!

Nordic talents special mention prize outside

Studenter fra Filmskolen vant pris under Nordic Talents

Filmskolens avgangsstudenter på bachelor Sunniva Kviteberg og Håkon Olav Antonsen vant pris under Nordic Talents pitchekonkurranse i København.

KLASSEBILDE MASTER web

Lykke til videre masterkull 3!

Den 15. juni sa vi farvel og på gjensyn til filmskolens tredje masterkull. Legg merke til denne gjengen - vi forventer å få høre mer fra dem fremover!

V1 0003 Kull4 Waad

Waad Amer fra kull 12 er fersk masterstudent i visuell design

Waad Amer gikk rett fra produksjonsdesignlinjen på bachelorprogrammet (kull 12) til visuell design på masterprogrammet (kull 4). 

Mestermñter7

Mestermøte med dokumentarfilmskaper Ramona S. Díaz

Filmskolen inviterer til mestermøte med dokumentarfilmskaper Ramona S. Díaz 2. september på filmskolens masterutdanning på Myrens verksted.